Hôm nay (31/8), khởi công xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành hơn 35.000 tỉ đồng

Hôm nay (31/8), khởi công xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành hơn 35.000 tỉ đồng

Hôm nay (31/8), khởi công xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành hơn 35.000 tỉ đồng

|
Zalo