“Người ta cứ kêu thị trường sốt, nhưng tôi rao bán gần 3 tháng không ai hỏi mua”

“Người ta cứ kêu thị trường sốt, nhưng tôi rao bán gần 3 tháng không ai hỏi mua”

“Người ta cứ kêu thị trường sốt, nhưng tôi rao bán gần 3 tháng không ai hỏi mua”

|
Zalo