Sẽ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) vào năm 2022

Sẽ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) vào năm 2022

Sẽ khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) vào năm 2022

|
Zalo