Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm, TP.HCM sẽ phải đấu giá lại?

Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm, TP.HCM sẽ phải đấu giá lại?

Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm, TP.HCM sẽ phải đấu giá lại?

|
Zalo