TP.HCM công bố 10 dự án được “bán nhà trên giấy”, có 2 dự án đã thế chấp

TP.HCM công bố 10 dự án được “bán nhà trên giấy”, có 2 dự án đã thế chấp

TP.HCM công bố 10 dự án được “bán nhà trên giấy”, có 2 dự án đã thế chấp

|
Zalo